Αδελφοί Τόκα Ψηφιακά Συστήματα.
Design by: G. Tokas
Copyright © 2007 - 2009 by G. Tokas   •   All Rights reserved   •   E-Mail: gtokas@tokas-bros.eu
  • Τα προϊόντα είναι εφαρμογές λογισμικού Προσωπικού  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PC) και σχεδιάστηκαν για να λειτουργήσουν με Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows XP ως ελάχιστη απαίτηση.
  • Τα προϊόντα παραδίδονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ και ΟΥΔΕΜΙΑ εγγύηση καλής λειτουργείας δίδεται.
  • Κάθε άδεια λογισμικού είναι γιά ΕΝΑΝ Ηλεκτρονικό Υπολογισή και μόνο για αυτόν. Η άδεια ΔΕΝ μεταβιβάζεται ΔΕΝ μεταπωλείται και ΔΕΝ εξαργυρώνεται.
  • Λόγω της "Δοκιμαστικής Περιόδου Λειτουργείας" ή της "Διαφημιστικής Περιόδου Λειτουργίας" που έχει ΚΑΘΕ προϊόν προτού απαιτηθεί αγορά Αδείας Λογισμικού επιστροφές ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές.
  • Δεν φέρουμε ΚΑΜΜΙΑ ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική απώλεια προέλθει από μή ορθή χρήση του προϊόντος. Ο τελικός χρήστης είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την τοποθέτηση και λειτουργία.
  • Δεν φέρουμε ΚΑΜΜΙΑ ευθύνη αν ο τελικός χρήστης χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από τα προϊόντα για σκοπό μη νόμιμο. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ υπεύθυνος είναι ο τελικός χρήστης.
  • ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ παρέμβαση στο λογισμικό με οποιονδήποτε τρόπο ή/και για οποιονδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εφαρμογή εγκατεστημένη σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μετά την "διαφημιστική" ή την "δοκιμαστική" περίοδο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με άδεια λογισμικού (αγορά) και να ταυτοποιείται μέσω internet οποτεδήποτε χρειαστεί.